• Hyperbarická oxygenoterapie
 • Dýchání kyslíku
 • V přetlakové komoře

Vítejte na stránkách AHO Most

Hyperbarická oxygenoterapie je metoda léčení, která využívá schopnosti krve při vyšším atmosférickém tlaku dopravit větší množství kyslíku k orgánům.

Obecné informace

Hyperbarická oxygenoterapie znamená léčbu vdechováním kyslíku v přetlaku.

Červené krvinky jsou malá tělíska přenášená krví k orgánům, kde se z nich uvolňuje kyslík, kterým jsou orgány zásobovány. Velikost červené krvinky neumožňuje průnik do oblastí postižených zužováním cév, tím dochází k rozvoji patologického procesu ve tkáních. Při zvýšení tlaku dochází k významnému zvýšení množství kyslíku rozpuštěného v krvi. Tento kyslík se dostane i zúženým cévním systémem do oblastí nepřístupných červeným krvinkám, čímž se zlepší zásobení kyslíkem tkání, postižených jeho akutním nebo chronickým nedostatkem.

Hyperbarická oxygenoterapie tedy pomáhá při různých onemocněních akutních (náhlé poruchy sluchu, úrazy hlavy s poraněním mozku, devastující poranění s nutností transplantací měkkých tkání a kůže, popáleniny), chronických (cukrovce, ischemické chorobě dolních končetin, ateroskleróze tepen), zánětlivých (osteomyelitis), nebo se smíšenou příčinou vzniku.

 

Léčba se provádí tak, že je pacient umístěn do hyperbarické komory, kde pomocí obličejové masky vdechuje kyslík. Samotná komora je plněna vzduchem na přetlak 1,35 bar, což odpovídá tlaku, který je v 13,5 metrech pod hladinou vody. Jedna léčebná procedura trvá 120 minut a pacient absolvuje podle povahy onemocnění takovýchto procedur 10 až 40 v jedné sérii. Během léčebné expozice si pacient může číst, poslouchat reprodukovanou hudbu.

 

Léčbu doporučuje praktický lékař nebo ambulantní specialista, k němuž pacient dochází v rámci léčby své základní choroby. Před zahájením léčby je pacient seznámen s prostředím, průběhem léčby a opatřeními, která je nutno při pobytu v přetlakové komoře dodržovat.

Léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Bližší informace je možno získat přímo na našem pracovišti

Pro pacienty

Prosíme Vás, abyste se seznámili s opatřeními, která je nutno při této léčebné terapii dodržovat.


Pacient musí při objednání přinést:

 • poukaz na vyšetření/ošetření K (doporučení odesílajícího lékaře)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • lékařské zprávy


Pro léčbu je vhodné mít:

 • bavlněné oblečení (převlečení) pro pobyt v hyperbarické komoře
 • přezůvky
 • knihu (NE – časopisy, noviny)


Pacient nesmí mít v hyperbarické komoře:

 • oblečení z umělých vláken (silon, nylon, polyester, lycra apod.)
 • žvýkačku
 • zapalovač, cigarety
 • masťové obklady, ochranné masti, make-up
 • hodinky
 • telefon a jiné el. přístroje

Je vhodné po celou dobu léčby užívat vitamín E, vitamin C.

Pacient by neměl přijít k terapii nalačno (nejíst 1 hodinu před expozicí).

Pacient musí nahlásit jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu.

Léčba probíhá denně v pracovních dnech ve 120 minutových expozicích. Počet expozic (délka léčebné série) se liší podle jednotlivých diagnóz a závisí na rozhodnutí lékaře a vývoji zdravotního stavu pacienta.

Indikace k léčbě

Indikace k hyperbarické oxygenoterapii z hlediska jednotlivých oborů

 

Chirurgie – traumatologie

Plynová embolie – T79.0, T80.0, T81.7, T82.8

Akutní traumatická ischemie svalová – T79.5-6

Drtivé poranění končetin – T06.3-4, T04.2-9

Problematické kožní štěpy a volné svalové laloky – T86.8

Osteomyelitida – M86.0-8

Popáleniny – T20.0-32.9

Reperfúzní syndrom po invazívním cévním výkonu – T81.9, T82.9

Replantace končetiny – T87.0-2

Algoneurodystrofie – M89.0

 

Všeobecná chirurgie

Anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť  – A41.0-9, A48.0, N49.9, L03.9

Ischemické vředy a defekty – I70.2, I70.8

Diabetické defekty – E10.4, E10.5, E11.4, E11.5

Nehojící se infikované defekty, bércové vředy – I83.2, L88, T87.4-5

Osteomyelitida – M86.0-8

Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání-cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS apod.), prevence při chirurgickém zákroku – implantace na ozářených tkáních, extrakce zubu – Y84.2, Z92.3

 

Neurologie

Postanoxická encefalopatie – G93.1

Neuroblastom IV. st. – C47.0-9

Diabetické defekty – E10.4

 

Otorinolaryngologie

Náhlá hluchota – H91.0-9, H90.3-5, H83.3

 

Interna

Otrava CO – T58

Otrava kouřovými plyny – T59.9

Dekompresní choroba – T70.3, T70.9

Plynová embolie – T79.0, T80.0, T81.7, T82.8

Ischemické vředy a defekty – I70.2, I70.8

Diabetické defekty – E10.4, E10.5, E11.4, E11.5

Vybrané nehojící se infikované defekty – I83.2, L88, T87.4-5

Cystoidní pneumatóza střeva – K63.8

 

Oftalmologie

Akutní uzávěry sítnicové tepny – H34.0-9

Ischemické defekty – I70.8

 

Stomatologie

Osteomyelitida – M86.0-8

 

Dermatologie

Bércové vředy, nehojící se infikované defekty – I83.2, L88, I70.2

PROVOZOVATEL

POLY-TECH s.r.o.
Pod Resslem 1991/8
43401 Most

IČO 64048047
DIČ CZ64048047
ID dat. schr.: 7ikrxbw

Zapsaný u Krajského soudu
v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 9563

PRACOVIŠTĚ

Ambulance
Hyperbarické
Oxygenoterapie

J. E. Purkynì 270/5
43401 Most

IČZ 57245000

tel. 476 172 615
info@polytech.cz

Rozhodnutí o registraci NZZ:
OÚ Most referát zdravotnictví,
č.j. RZ-07/01/R

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ