Nestátní zdravotnické zařízení v areálu nemocnice v Mostě

Ambulance Hyperbarické Oxygenoterapie
J.E. Purkyně 270/5
434 01 Most

Rozhodnutí o registraci NZZ:
OÚ Most, referát zdravotnictví, č. j. RZ-07/01/R

Léčba 100% kyslíkem ve zvýšeném tlaku

Provádí se v hyperbarické komoře dýcháním kyslíku pomocí obličejové masky.

Je určena k léčbě onemocnění, způsobených zhoršeným prokrvením orgánů a tkání.

Provozovatel

POLY-TECH s. r. o., Pod Resslem 1991/8, 43401 Most
IČO 64048047, DIČ CZ64048047
Zapsaný u krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 9563
 
Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Most
Číslo účtu: 315209423/0300